Toegankelijkheid

Skip to main content

Over NAH Forum Almere

Wat het NAH Forum Almere doet en organiseert

  • Zij levert minimaal. 3 Onafhankelijke Cliënten Ondersteuners aan de OCO-pool van de gemeente, in samenwerking met (en ontwikkelt door) Windesheim Flevoland, leiden wij zelf 11 OCOers op. Dezelfde OCO cursus wordt nu ook aan alle andere OCOers gegeven die in de gemeente OCO pool aangesloten zijn. Onze OCOers worden opgeleid en ingezet als allrounders voor 5 ondersteunende disciplines binnen het Forum, Cliënt ondersteuning, NAH Jongeren, Voorlichting, Onderzoek en CVA Genoten.

  • Zij organiseert 10 x per jaar brunches op zondag om NAH’ers uit hun isolement te halen, en hen de gelegenheid te geven om in contact te komen met andere NAH’ers, dit doen wij in samenwerking met het Afasie Centrum.
  • Zij organiseert 10 x per jaar Music 4 Brains sessies, waar mensen kunnen relaxen op muziek, dit gebeurt met begeleiding door LIVE muziekkanten en speciale REIKI muziek, het ontspant lichaam en geest.
  • Zij organiseert voorlichtingen en presentaties aan alle organisaties, zorgaanbieders, gemeente, scholen, UWV, alle medewerkers van gezondheidscentra, etc. over NAH, dit om de herkenbaarheid te vergroten.
  • Zij herschreef de richtlijnen voor de NAH aanvulling op de zorgarrangementen van de gemeente
  • Zij schreef samen met Hersenletsel.nl/Flevoland het NAH zorgpad voor Medimere, en word nu ook aangeboden aan Zorggroep Almere en alle onafhankelijk huisartspraktijken.
  • Zij heeft ervoor gezorgd dat persoonlijk begeleiders niet meer vergaderen op hun hoofdkantoor, terwijl zij eigenlijk al een afspraak hadden met Cliënt. De Cliënt gaat nu zoveel mogelijk voor alles.
  • Zij heeft ervoor gezorgd met het ViP overleg, dat minder validen extra tijd krijgen en aan een speciale balie (rustige plek) in het gemeentehuis geholpen worden, zodat zij zo min mogelijk last te hebben van teveel prikkels.
  • Zij zorgt voor nauwe samenwerking met andere stichtingen en verenigingen in Almere waarmee NAH’ers raakvlakken mee heeft, zoals ABRI, SOGA, JDTC, YALC, Afasie Centrum, NAH Ontmoetingspunt en Hersenletsel.nl, zodat we gezamenlijk nog meer aandacht genereren bij de beleidsmakers en verzekeraars.
  • Zij zorgt dat er voldoende informatie over NAH / CVA overal in Almere te verkrijgen is, zowel in het ziekenhuis als ook in alle gezondheidscentrums, zo niet doet zij dat op eigen initiatief.
Het NAH Forum is er alles aan gelegen om de lijntjes naar beleidsbepalers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo kort mogelijk te krijgen en te houden, en blijven constant in contact met de juiste mensen binnen deze organisaties. Door vrijwilligers van en samenwerking met andere organisaties, kunnen wij elkaar sterker maken en van elkaars talenten en netwerken gebruik maken, dat heeft het NAH Forum Almere ook zo groot en gerespecteerd gemaakt in Almere. Dit willen wij alleen nog maar verder uitbouwen, zodat alle cliënten in Almere die ondersteuning nodig hebben deze ook krijgen. Het word tijd dat ALLE professionals gaan luisteren naar de cliënten, en de discussie aangaan met de cliënten, ervaringsdeskundigen of hun vertegenwoordigers, onze mening telt wel degelijk mee, en anders zorgen wij daarvoor.