Toegankelijkheid

Skip to main content

Onze Geschiedenis

Het ontstaan van het NAH Forum Almere

NAH’ers liepen in Almere tegen een muur van onbegrip aan, voor de zorg van de NAH’er was er vaak geen tijd en geld beschikbaar vanuit de organisaties. De NAH’ers in Almere voelden zich niet gehoord, hierdoor ontstond er steeds meer weerstand van de cliënt naar de zorgaanbieder.

In de herfst van 2016 besloten 2 NAH’ers (NAH Ambassadeurs bij Windesheim) de koppen bij elkaar te steken en te onderzoeken of wij als cliënten konden aansluiten bij de overlegorganen binnen Almere, zodat wij de NAH cliënten een stem konden geven en zij ook mee konden praten en beslissen over hun zorg. Hier was absoluut geen animo voor, men praatte liever over de NAH’ers dan met hen, “Wij moesten dat maar aan de professionals overlaten”.

Na een presentatie die John de Bruijn (namens de NAH’ers) gaf in september 2016, werd John uitgenodigd om deel te nemen aan het ViP (VN inclusie) overleg, in Januari 2017 kon John eindelijk de knelpunten van de NAH’ers in Almere met de aanwezigen delen.

Dit greep Marjan Heidstra zo aan, dat zij ons namens haar organisatie ABRI een kleine ruimte aanbood, eindelijk werden we serieus genomen en dat was meteen de katalysator van waaruit het NAH Forum is ontstaan. Daarna ontwikkelde het NAH Forum zich heel snel en er werd hard gewerkt aan een lijst van NAH actiepunten voor ambtenaren/ bestuurders en zorgaanbieders, ook de NAH knelpuntenlijst werd geactualiseerd middels meerdere interviews met NAHers en hun familieleden, zodat we gedegen het gesprek met alle belanghebbende organisaties en gemeente aan konden gaan.

Sietske van Oogen werd in maart 2017 de voorzitter van het NAH Forum, na veel overleg met alle betrokken partijen in Almere, werd het eerste overleg op 11-5-2017 een feit. Wij presenteerde onze actiepunten, en knelpuntenlijst en de reden van oprichting van ons Forum, de aanwezigen waren zeer verrast met de gedegen rapportage en onze gedrevenheid, en spraken hun steun uit naar het NAH Forum.

Zij wilde gevolg geven aan onze voorstellen en deze delen met alle relevante partijen die er niet bij waren. Afgesproken werd dat er iedere 5/6 weken een Forum overleg zou plaats vinden. In de tussentijd werd er met steeds meer partijen gesproken over het nut en de wensen van ons Forum, wat ertoe leidde dat ook Hersenletsel.nl zich op 7-9-2017 bij ons overleg aansloot. Met als doel om de zorg, aandacht en erkenning voor de NAH’ers in Nederland te verbeteren.

Er zijn ook 2 publicaties verschenen van Windesheim (o.a. Kitty Jurrius & Kelly Bax) waaraan leden van het NAH Forum ook aan hebben meegewerkt (interviews / onderzoek), en in “Verder kijken dan de buitenkant” werd zelfs de knelpuntenlijst van ons Forum opgenomen, met dit boek worden nu ervaringsdeskundigen in Zuid Holland en Limburg opgeleid.

Het NAH Forum Almere is nu uitgegroeid tot een betrouwbare gesprekspartner met de gemeente, zorgaanbieders, en vele andere relevante partijen in Almere en daarbuiten.

Wij werken nauw samen met Afasie Centrum en hebben gezamenlijk een werkgroep binnen het Breed Overleg+, ook is het NAH Forum actief in het ViP Overleg (VN inclusie agenda) waarmee Almere nu voortrekkersgemeente is. Het NAH Klankbordgroep Flevoland, het Neuronetwerk, en het NAH Forum werken ook samen met meerdere cliëntenraden in Almere.