Toegankelijkheid

Skip to main content

Missie en Visie

Missie en Visie NAH Forum Almere 2017-2022

Missie

Het NAH Forum Almere is er voor getroffenen, hun gezin, mantelzorgers én vrijwilligers. Het Forum is een zelfstandige organisatie welke uitgaat van kansen en mogelijkheden voor NAH-ervaringsdeskundigen /vrijwilligers, mantelzorgers en (zorg)organisaties.

Het NAH Forum bevordert en stimuleert sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit proberen wij te bereiken door middel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering.

Visie

Het NAH Forum streeft naar waardering, stimulering en versterking van vrijwilligerswerk met én voor een specifieke doelgroep. Vanuit het perspectief als ervaringsdeskundige wordt er een specifieke en onmisbare bijdrage aan de Almeerse samenleving geleverd. Wij ervaren het daarom als waardevol om de aankomende jaren te investeren in het werven, behouden en ondersteunen van vrijwilligers met kennis en affiniteit op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel. Het NAH Forum is van mening dat vrijwilligerswerk bij draagt aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Doelen 2017-2019

We streven naar opbouw van een stevig fundament voor NAH ervaringsdeskundigen, NAH getroffenen en hun mantelzorgers binnen Almere. Het NAH Forum probeert- daar waar mogelijk en wenselijk- aan te sluiten bij (potentiële) samenwerkingspartners en belangenverenigingen. Wij hebben ons als ambitie gesteld te investeren in duurzaamheid.
We richten ons op de gemeente Almere, maar ook daar buiten zien wij kansen en mogelijkheden.

Het NAH Forum staat voor kwaliteit, individueel maatwerk en betrokkenheid bij zowel mens als samenleving. Wij streven naar een zorgvuldige communicatie tussen cliënt, het systeem van de cliënt, behandelaars en beleidsbepalers.

Het Forum wil herkend en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie op het gebied van cliënt/mantelzorgondersteuning, met een gemotiveerd team/netwerk en met plezier in wat we doen. Het Forum speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en is toegankelijk voor iedereen met een vraag op het gebied van NAH.

De aankomende tweejaar richt het NAH Forum zich op de volgende vastgestelde doelen:

  1. Toegankelijkheid: Bieden van laagdrempelige, praktische voorlichting, informatie en kennis op gebied van NAH in de vorm van informatieve en informele individuele gesprekken
  2. Het vergroten van naamsbekendheid en begrip op het gebied van Niet aangeboren Hersenletsel voor de cliënt en zijn omgeving

Werkwijze en Doelen:

  1. Werkwijze vastgestelde doelen
    De aankomende twee jaar richt het NAH Forum zich op de volgende werkwijze: Ontwikkeling en toepassen van preventiebeleid door middel van vroegtijdige signalering (outreachende gesprekken) tijdens contactmoment met cliënt en zijn omgeving.
  2. Delen en uitwisselen van kennis, ervaring en voorlichting tussen betrokken organisaties, partijen en instanties

Doelen en werkwijze 2017-2022

Het NAH Forum stelt zich als meerjaren doel dat met 5 jaar, medio 2022, de problematiek rondom de zorg voor en van NAH-ers, hun gezin en mantelzorgers wordt herkend en erkent bij zorgaanbieders, relevante organisaties en beleidsbepalers.

We streven naar regie op het eigen leven/levensgebieden van zowel de NAH cliënt als hun gezin. Het NAH Forum heeft aandacht voor de verhouding tussen de draaglast en de draagkracht voor zowel cliënt als het gezin. We willen verbinding en ketenzorg stimuleren het opbouwen en onderhouden van met partijen in Almere tijdens in dynamisch wereld van NAH.